گام دوم انقلاب
یادداشت/ گام دوم انقلاب و دانش جبهه اندیشی ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

یادداشت/ گام دوم انقلاب و دانش جبهه اندیشی

در *گام دوم جهانی انقلاب اسلامی* اساسا بدون *جبهه‌اندیشی* نه تنها امکان اداره امور ام‌القری جهان اسلام را نداریم بلکه امکان پیگیری و تحقق *توصیه‌های ۷گانه* آن امکان‌پذیر نخواهد بود.