پزشکی
ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان در مناطق محروم کرمانشاه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام می‌گیرد؛

ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان در مناطق محروم کرمانشاه

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه از ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان توسط گروه‌های جهادی در هشت منطقه استان کرمانشاه به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.