مولود کعبه
جشن میلیونی میلاد مولود کعبه در کرمانشاه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

جشن میلیونی میلاد مولود کعبه در کرمانشاه

کرونا باعث شد تا هیئات مذهبی کرمانشاه برای میلاد امیرالمومنین(ع)، مراسمی به وسعت استان کرمانشاه بگیرند.