منجی
آخرین پرچمدار عدالت و توحید ۲۷ اسفند ۱۴۰۰
میلاد باسعادت منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر(عج)؛

آخرین پرچمدار عدالت و توحید

ظهور حضرت مهدى(عج)، شکوفاترین فصل تاریخ انسانیت است؛ دورانى که وعده‌هاى خداوند درباره خلافت مؤمنان و امامت مستضعفان و وارثت صالحان تحقق مى‌یابد و جهان با قدرت الهى آخرین پرچمدار عدالت و توحید، صحنه شکوه مندترین جلوه‌هاى عبادت پروردگار مى‌شود.