مرجع
نگاهی به زندگی مرجع عالیقدر جهان تشیع ‌آیت‌الله علوی‌گرگانی ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

نگاهی به زندگی مرجع عالیقدر جهان تشیع ‌آیت‌الله علوی‌گرگانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کربلائیان مرجع عالیقدر جهان تشیع آیت‌الله علوی گرگانی پس از تحمل یک دوره بیماری صبح امروز ‌به ملکوت اعلا پیوست.