ماه مبارک رمضان
تشریح برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی کرمانشاه در ماه مبارک رمضان ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی کرمانشاه

تشریح برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی کرمانشاه در ماه مبارک رمضان

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه به تشریح برنامه های این سازمان در ماه مبارک رمضان پرداخت و گفت: در ماه مبارک رمضان امسال بیش از ۱۶۰ نفر برای انجام فعالیت های تبلیغی اعلام آمادگی کردند.