قهرمانی
کرمانشاه؛ پیشتاز ماراتن داستان تعاملی ۲۰ آبان ۱۴۰۰

کرمانشاه؛ پیشتاز ماراتن داستان تعاملی

محمد طاها میرزایی از استان كرمانشاه با ساخت داستان تعاملی «مصطفی و امید» بر اساس خاطره‌ای از شهید مصطفی اخلاقی رتبه اول را کسب نمود.