قمر بنی هاشم
قلم که عود نبود آخر این چه خاصیتی‌ست/ که با نوشتن نامت شود معطر دست؟ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

قلم که عود نبود آخر این چه خاصیتی‌ست/ که با نوشتن نامت شود معطر دست؟

ای نو رسیده! از همین آغاز، تو مرد به ‌دنیا آمده‌اى. کودک نیستی انگار. مهیّا برای سرکوب کردن فتنه‌ها، پا به عالم نهاده‌ای و علی در رخسار نوظهور تو، خویش را خواهد دید و دست‌هایت را شایسته عرصه‌های ستیز و نبرد خواهد یافت.