قضاوت
نمایشگاه فرهنگی شهید شاخص کشوری سازمان بسیج حقوق‌دانان، شهید سلیم قنبری ۰۳ آذر ۱۴۰۰

نمایشگاه فرهنگی شهید شاخص کشوری سازمان بسیج حقوق‌دانان، شهید سلیم قنبری

مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه: شهید سلیم قنبری به عنوان شهید شاخص کشوری سازمان بسیج حقوق‌دانان انتخاب شده است.