فعال فرهنگی
فراخوان نخستین هم آفرینی ملی «روایت عهد» منتشر شد ۱۳ آبان ۱۳۹۹

فراخوان نخستین هم آفرینی ملی «روایت عهد» منتشر شد

فراخوان نخستین هم آفرینی ملی«روایت عهد» روایت خیزش های اثربخش مردمی در عرصه های فرهنگی اجتماعی در قالب فیلم، صوت و اثر مکتوب منتشر شد.