طب سنتی
کتاب‌شناسی طب سنتی با حضور عطاءالله سلیمانی ۱۲ خرداد ۱۴۰۱

کتاب‌شناسی طب سنتی با حضور عطاءالله سلیمانی

محفل کتابدانان با موضوع کتاب‌شناسی طب سنتی با حضور عطاءالله سلیمانی پژوهشگر طب سنتی برگزار شد.