سوره مهر
غرفه مجازی «روشنای خاطره‌ها» ۱۰ مهر ۱۳۹۹
انتشارات سوره مهر با همراهی سایر ناشران دفاع مقدس برگزار می‌کنند؛

غرفه مجازی «روشنای خاطره‌ها»

در غرفه مجازی «روشنای خاطره‌ها» 1000 عنوان کتاب دفاع مقدس با تخفیف ۲۰ درصدی و ارسال رایگان آثار عرضه می‌شوند.