ستایشگری
در هــوای نــو هیأت نفسی تازه کنیم ۱۰ آذر ۱۴۰۰

در هــوای نــو هیأت نفسی تازه کنیم

مهرواره هوای نو به جهت همدلی و هم‌جوری هیأت‌ها و تشکل‌های دینی و فرهنگی توسط سازمان هیأت‌ها و تشکل‌های دینی برگزار خواهد شد.