سالگرد
نخستین سالگرد سردار محمد کرمی‌راد در کرمانشاه برگزار می‌شود ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

نخستین سالگرد سردار محمد کرمی‌راد در کرمانشاه برگزار می‌شود

مراسم نخستین سالگرد سردار محمد کرمی‌راد در کرمانشاه برگزار می‌شود.