جنگ جهانی
ویروس کرونا یا بیوتروریسم آمریکایی؟ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
گزارزشی اختصاصی از پشت پرده ویروس کرونا

ویروس کرونا یا بیوتروریسم آمریکایی؟

بحث ها در مورد احتمال یک ترور بیولوژیک نسلی این روز ها بالا گرفته است. بسیاری معتقدند ویروس کرونا حاصل سیاست های آمریکا برای تحقق خواسته های خود است. در این گزارش علاوه بر بررسی تاریخی سابقه آمریکا در این حوزه به چند سئوال اساسی پاسخ داده شده است.