جمهوری آذربایجان
حاج الهام علی اف را آزاد کنید ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
کمپین امضای نامه جهت آزادی سرپرست حزب اسلام جمهوری آذربایجان

حاج الهام علی اف را آزاد کنید

آنچه که اخیرا بر دل شیعیان آذربایجان داغ تازه ای شد دستگیری حجت الاسلام و المسلمین حاج الهام علی اف سرپرست حزب اسلام بود که به جرم خیانت به دولت آذربایجان روانه زندان گشتند. دستگیری حاج الهام انتقام رژیم صهیونیستی از شیعیان ولایت مدار آذربایجان محسوب می شود، زیرا همانگونه که امام خامنه ای شهید سردار سلیمانی را یک مکتب نامیدند آذربایجان پس از شهادت حاج قاسم نمونه ای از مکتب حاج قاسم به جهانیان معرفی شد.