تقوا
سلام عطر خوش دلپذیر سجاده / سلام دلبر سجده، امیر سجاده ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

سلام عطر خوش دلپذیر سجاده / سلام دلبر سجده، امیر سجاده

درباره اميرالمؤمنين گفته شده است كه روزها به ايجاد باغ و قنات براي فقرا و محتاجين مشغول بود، و تا به صبح عبادت مي كرد. حضرت سجّاد نيز چنين بود چه بسيار باغ‌ها و قنوات كه به دست ايشان براي ديگران آباد يا ايجاد شد. عبادت و سجدة او به حدي بود كه به زين العابدين و سجّاد ملقّب شد.