تعلیم
دومین فراخوان مقاله کوتاه با موضوع «مبانی و روش های تعلیم و تربیت اسلامی» ۰۱ آذر ۱۳۹۹

دومین فراخوان مقاله کوتاه با موضوع «مبانی و روش های تعلیم و تربیت اسلامی»

دومین سمینار از سلسله سمینارهای علمی – پژوهشی بررسی ابعاد سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با موضوع «مبانی و روش های تعلیم و تربیت اسلامی » برگزار می‌گردد.