اهدا خون
کاهش اهدای خون در استان کرمانشاه بیش از میانگین کشوری است ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

کاهش اهدای خون در استان کرمانشاه بیش از میانگین کشوری است

مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه گفت: اهدای خون در استان کرمانشاه بیش از میانگین کشوری و به یک سوم کاهش یافته است.