انتصابات
علی صفدری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه شد ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

علی صفدری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی علی صفدری را به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه منصوب کرد.