اخلالگران بهداشت
دستور پلمپ دو جایگاه عرضه سوخت در کرمانشاه به دلیل عدم رعایت بهداشت ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
نامه فعالان فرهنگی استان جواب داد؛

دستور پلمپ دو جایگاه عرضه سوخت در کرمانشاه به دلیل عدم رعایت بهداشت

دادستان کرمانشاه: با کسانیکه امنیت جانی مردم را به خطر بیاندازند هیچ مساحمه ای نخواهیم کرد