اتحادیه انجمن های اسلامی
پویش بزرگ ماه من، همکلاسی من/ ویژه دانش آموزان ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار می شود:

پویش بزرگ ماه من، همکلاسی من/ ویژه دانش آموزان

به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان پویش ملی " ماه من، همکلاسی من" با هدف تقویت بنیه ای اعتقادی و معنوی دانش آموزان در منزل در ایام  ماه مبارک رمضان بصورت مجازی برگزار می گردد.

از کرونا فرصت بسازیم ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار می کند؛

از کرونا فرصت بسازیم

مسابقه هایی برای تبدیل کرونا به یک فرصت و یادگیری بیشتر.