کلیپ/ مسئولین کرونا را در جعفر آباد فراموش کرده اند؟ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

جعفر و آباد و ابوذر نیازمند اقدام سریع مسئولان؛
کلیپ/ مسئولین کرونا را در جعفر آباد فراموش کرده اند؟

مسئولین شهرداری کرمانشاه هرچه سریعتر برای پاکسازی مناطق حاشیه نشین اقدام کنند.

چندرسانه ای
چیزی یافت نشد !