حجت الاسلام سیدجوادحسینی کیا رئیس مجمع نماینگان استان کرمانشاه در گفت وگو با کربلاییان از کاهش بودجه ی فرهنگی کشور خبر داد و گفت:در لایحه…

حجت الاسلام سیدجوادحسینی کیا رئیس مجمع نماینگان استان کرمانشاه در گفت وگو با کربلاییان از کاهش بودجه ی فرهنگی کشور خبر داد و گفت:در لایحه ی بودجه ۹۸ دولت، کاهش ۳۰ درصدی بودجه فرهنگی آن هم در شرایط حساس کشور که شدیدا به کارفرهنگی و توجه به این بخش نیاز است،دیده می شود

وی در انتقاد به دولت در خصوص کاهش بودجه فرهنگی گفت:متاسفانه دولت توجه بسیار کمی به بخش فرهنگی و همچنین دفاعی کشور می نماید و همواره از این مقولات مهم غفلت می کند

حسینی کیا ادامه داد:پرواضح است که هر اندازه در بخش فرهنگی هزینه نشود باید در قبال تبعات ایجاد شده ی ناشی از آن چند برابر هزینه شود

رئیس مجمع نمایندگان استان در پایان گفت:استان کرمانشاه که متاسفانه مشکلات فرهنگی بسیاری گریبان گیر آن است نیز از کمبود بودجه ی فرهنگی در امان نبود و لازم است بخش های فرهنگی مردم نهاد با مطالبات و فعالیت های خود این کمبود را جبران نمایند