مسئولین شهرداری کرمانشاه هرچه سریعتر برای پاکسازی مناطق حاشیه نشین اقدام کنند.

به گزارش کربلائیان؛ پس از گذشت چند روز از اطلاع رسانی در خصوص وضعیت نامطلوب شهرک جعفر آباد و ابوذر و انباشت زباله ها در سطح محله، متاسفانه مسئولین هنوز هیچ اقدامی برای جمع آوری این زباله ها نکرده اند. این در حالی است که یکی از اصلی ترین محل های انتشار ویروس کرونا در همین زباله ها است. کلیپ زیر گوشه ای از مشکلات این محله را توسط اعضای پویش هر هیئت یک محله را به تصویر کشانده است.