نظر مردم کرمانشاه در مورد چهل سالگی انقلاب را در این فیلم ببینید.
  • منبع خبر : مرصاد