کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۵۰۰ کرمانشاهی در مساجد استان معتکف شوند.

علیرضا قبادپور از آمادگی ۳۵ مسجد در سطح استان برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف خبر داد و اظهار داشت: ثبت‌نام از معتکفان در سطح استان کرمانشاه از روز جمعه آغاز خواهد شد.

وی افزود: برگزاری مراسم اعتکاف در ۲ مسجد جامع برای زنان و مسجد حاج شهباز خان برای مردان قطعی شده است و در صورت نیاز از ظرفیت مسجد النبی برای برادران و مسجد چهارمین شهید محراب برای زنان استفاده خواهد شد.

کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه روزهای ثبت‌نام در هر شهرستان متفاوت است، تصریح کرد: ثبت‌نام از معتکفان در شهرستان کرمانشاه از روز جمعه آغاز می‌شود و به مدت یک هفته ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۵۰۰ نفر در کل استان معتکف شدند که ۱۱۰۰ از این تعداد مربوط به شهرستان کرمانشاه بودند.

قبادپور با بیان اینکه این آئین معنوی در روزهای بیست و نهم اسفند تا دوم فروردین مراسم اعتکاف برگزار خواهد شد، گفت: پیش بینی می‌شود امسال شاهد حضور همین تعداد معتکف در سطح مساجد استان باشیم.

وی عنوان کرد: در طول مدت ثبت‌نام زنان متقاضی حضور در مراسم اعتکاف می‌توانند عصرها در مسجد جامع و مردان با مراجعه به مسجد حاج شهباز خان صرفاً به صورت حضوری نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.