نشست مجازی کتاب سه دقیقه در قیامت در استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش کربلائیان و به نقل از خبرنگار مهر، نشست تحلیل و بررسی کتاب سه دقیقه در قیامت با هدف بررسی روایت تجربه‌های نزدیک به مرگ از طریق فضای مجازی به همت اداره کل کتابخانه‌های عمومی و با همکاری خانه اندیشه حوزه هنری کرمانشاه برگزار شد.

سیدعلیرضا میرمعینی از اساتید و کارشناسان قرآن و حدیث در این جلسه مجازی اظهار کرد: مرگ همچون خواب انواعی دارد، روایت تجربه‌های نزدیک به مرگ نیاز به بسترسازی داشته تا مطالب برای مخاطب عام قابل هضم شده و سپس این معارف در اختیار جامعه قرار گیرد.

وی افزود: عنوان کتاب دقیق نبوده و بهتر بود به جای قیامت عنوان «سه دقیقه در برزخ» انتخاب می‌شد.

محمد خیاط زنجانی دکتری فلسفه اسلامی و مدرس دانشگاه در این جلسه با بیان اینکه آبشخور اصلی تجربه‌های نزدیک به مرگ نظام فکری غرب بوده که تجربه گرایی در آن رواج دارد، گفت: این موضوع به این معنا نیست که هرچه از غرب بیاید غلط است، باید این معارف را بر اساس مبانی اسلامی بررسی کرد.

زنجانی افزود: نقل این گونه تجربه‌ها به جای معرفت آفرینی بیشتر تقدس آفرینی کرده و ممکن است، جای منابع اسلامی را بگیرد.

دکتری فلسفه اسلامی و مدرس دانشگاه تصریح کرد: شهود یک مسئله شخصی بوده و تشخیص صدق و کذب آن به سادگی امکان پذیر نیست، اگر تمامی مشاهدات پذیرفته شود به نسبیت و شکاکیت منجر می‌شود.

زنجانی گفت: همچون کتاب سیاحت غرب اثر آقا نجفی قوچانی یک داستان باید بر اساس واقعیت‌های این خاطرات و نه خاطره نگاری مستقیم نوشته شود.

رضا کریمی مدرس دانشگاه در این جلسه بیان کرد: در جستجوی تجربه نزدیک به مرگ یا ان دی‌ای در قرآن آیه ۴۲ سوره زمر مشهود است که به توفی نفس هنگام مرگ و خواب اشاره دارد.

وی ادامه داد: آیه ۴۲ سوره زمر بیانگر این است که بعضی ارواح نگه داشته و بعضی دوباره به سوی بدن فرستاده می‌شوند، احتمال اینکه این ارسال روح فقط درباره خواب نباشد، وجود دارد.

مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای مواجهه‌ای درست، همان رفتاری که با خواب شایسته است باید نسبت به روایت «تجربه‌های نزدیک به مرگ» به کار برده شود، گفت: همانطور که نباید با خواب به عنوان یک منبع غیرمعرفتی رفتار کرد، خواب نیاز به تأویل داشته و ممکن است ظاهر آن حقیقت آن نبوده و شخصیت بیننده خواب در خواب تأثیرگذار است.

وی افزود: علاوه بر این وجود خواب‌های پریشان نشان می‌دهد، با وجود پرواز روح ممکن است خواب‌های پریشان مانع روایت حقیقی شود.

کریمی با بیان اینکه کتاب سه دقیقه در قیامت با وجود آثار مثبت روحی و معنوی که برای خواننده کتاب دارد و فروش میلیونی آن مفید بوده و مقدمه و مؤخره نشر شهید هادی بر این کتاب خواننده را آماده‌تر کرده است، تصریح کرد: باید نقل این گونه روایت‌ها به صورت مستقیم و خام صورت نگیرد و بسترسازی و آماده سازی لازم انجام شود، ممکن است در نحوه روایت پردازی اختلاف نظر وجود داشته باشد.