به گزارش کربلائیان، به وقت هم‌عهدی، نشست مجازی در سالروز دیدار مقام معظم رهبری با فعالین جبعه فرهنگی انقلاب در تاری پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸ برگزار می‌شود. در صورت تمایل به شرکت در جلسه نام و نام‌خانوادگی و عرصهر فعالیت فرهنگی خود را به شماره ۰۹۱۸۷۲۷۰۹۱۳ پیامک کنید.

به گزارش کربلائیان، به وقت هم‌عهدی، نشست مجازی در سالروز دیدار مقام معظم رهبری با فعالین جبعه فرهنگی انقلاب در تاری پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸ برگزار می‌شود.

در صورت تمایل به شرکت در جلسه نام و نام‌خانوادگی و عرصهر فعالیت فرهنگی خود را به شماره ۰۹۱۸۷۲۷۰۹۱۳ پیامک کنید.