نشاط و معنویت از نکات مهمی هستند که برای زندگی مردم باید آن هارا تقویت کنیم.

به گزارش کربلائیان، پس از برگزاری چد جلسه به صورت مجازی، ستاد مردمی جهاد علیه بیماری در مکان سالن جلسات این ستاد تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ۳ ساعته ضمن تشریح ساختار ستاد و نقد و بررسی آن توسط اعضا، برنامه های هر کمیته تشریح شد.

همچنین مقررشد واحد های تولید محتوا و هیئت های اندیشه ورز دو شاخصه معنویت و نشاط را در برنامه های پیش رو مد نظر داشته باشند.

مباحث مربوط به حضور جهادگران در بیمارستان، پیگیری جهت غسل و نماز میت، ساختار رسانه ای ستاد، تولید ماسک و… از دیگر دستور های این جلسه بود.

در پایان این جلسه مداح اهل بیت(ع)، حاج سلمان یاوری، اشعاری را در مدح اهل بیت(ع) خواندند.