نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با همکاری صفحه اینستاگرامی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه مسابقه سبک زندگی کرونایی را برگزار خواهند کرد.

به گزارش کربلائیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با همکاری صفحه اینستاگرامی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه مسابقه سبک زندگی کرونایی را برگزار خواهند کرد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه می توانند عکس و یا متنی از سرگرمی های این روز های خود را برای صفحه اینستاگرامی azad_uni_of_Kermanshah  ارسال کنند تا با درج در استوری این صفحه به رای گذاشته شود.

به تصاویر و یا دل نوشته های برتر که بیشترین آراء را توسط مخاطبین(در ۲۴ ساعتی که استوری هستند)  کسب کنند ۱۰ جایزه ۵۰ هزارتومانی تقدیم خواهد شد.

این مسابقه از امشب( ۲۴ اسفند ماه)  به مدت ۴ روز ادامه خواهد شد.