طی حکمی از سوی رئیس سازمان حج و زیارت، سعید کریمی‌خو به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان کرمانشاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس سازمان حج و زیارت، سعید کریمی‌خو به عنوان مدیرکل جدید حج و زیارت استان کرمانشاه منصوب شد.

از سوابق سعید کریمی‌خو می‌توان به مدیریت حراست اداره کل بهزیستی، مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اشاره کرد.

وی از نیروهای ارزشی استان کرمانشاه و بردار شهید سالار کریمی‌خو است.

  • منبع خبر : https://www.mehrnews.com/news/5491956