نه تنها مسلمانان بلکه همه پیروان الهی باید به مقدسات یکدیگر احترام بگذارند، در عین حال این که حقیقت دین مقدس ترین بخش دین است. در فرهنگ انسانی و به ویژه ایران، با بردن نور باید تاریکی را از بین برد و با بردن دانش باید بی دانشی را از بین برد و با حقیقت باید به جنگ ناحق رفت.

به گزارش کربلائیان، اردشیر خورشیدیان، رییس انجمن موبدان تهران به اهمیت روز قدس اشاره کرد و با بیان این که این روز مهم تنها ویژه مسلمانان نیست، گفت: قدس از جمله نمادهای مقدس است که  ما آن را ستایش می کنیم.
وی با اشاره به این که قدس به معنای مقدس است، افزود: قدس روز مقدسی برای همه انسان ها از هر دین و مذهبی است، چون مقدسات هم ما مشترک هستند و همه ما خدا پرست هستیم.
خورشیدیان با تأکید بر ضرورت احترام به مقدسات یکدیگر از سوی همه ادیان و مذاهب الهی خاطرنشان کرد: نه تنها مسلمانان بلکه همه پیروان الهی باید به مقدسات یکدیگر احترام بگذارند در عین حال این که حقیقت دین مقدس ترین بخش دین است.
رییس انجمن موبدان تهران با بیان این که روز قدس روزی است که به مقدسات، مشترکات و حقایق دین احترام می گذاریم، تصریح کرد: امام خمینی(ره) وقتی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری کردند هدف مقدسی داشتند و دنبال می کردند.
وی با اشاره به این که هدف امام خمینی(ره) از این نامگذاری هدف نیکویی بود، ادامه داد: ایشان با این نامگذاری ذهن ها را در مسیری هدایت کردند که در راستی ها و نیکی ها از یکدیگر سبقت بگیریم که نتیجه آن صلح، صفا، صمیمیت و یگانگی است.
خورشیدیان در ادامه سخنان خود افزود: در فرهنگ انسانی و به ویژه ایران با بردن نور باید تاریکی را از بین برد و با بردن دانش باید بی دانشی را از بین برد و با حقیقت باید به جنگ ناحق رفت، تصریح کرد:
وی با اشاره به این که امروز همه افکار بشر از اندیشه های وهابی گری و صهیونیستی حکام سعودی و صهیونیستی ناراحت هستند، بیان داشت: باید با حرف های سازنده و شعارهای پرمفهوم و زیبا پیام دلمان را در ستودن این روز مقدس ارتقا و نیروی همبستگی را در میان خود افزایش دهیم.
رییس انجمن موبدان تهران در پایان تأکید کرد: در روزهای مقدس از جمله روز قدس  باید مثبت، سازنده، تعالی بخش و روشنگرانه  صحبت کرد که شنونده را به خود بیارد و در جهت صلح و آبادانی جهان با هم متحد شویم.