فعالین فرهنگی و مذهبی کرمانشاه با نصب بنر در ورودی بیمارستان ها از کادر درمانی تشکر کردند.

به گزارش کربلائیان، پس از شیوع بیماری کرونا نیرو های جهادگر مردمی دوشادوش کادر درمانی بیمارستان ها مشغول خدمت هستند. از سوی دیگر هیأت های مذهبی کرمانشاه با پویش هر هیئت یک محله در حال ضد فونی کردن محلات مختلف می باشند.

سنگر جنگ نرم هم توسط فعالین فرهنگی پر شده است که نتایج خوبی را می توان برای آن مشاهده کرد. همه این ها در کنار کادر درمانی بیمارستان ها برای شکست غول کرونا در حال تلاش هستند.

با توجه به زحمات زیادی که این روز ها کادر درمانی بر دوش دارند، فعالین فرهنگی و مذهبی کرمانشاه جهت تشکر از این نیرو های زحمت کش، اقدام به نصب بنر در ورودی های بیمارستان ها کردند.

لازم به ذکر است که نیرو های فرهنگی قصد داشتند تا با حضور در منازل این عزیزان مراتب تقدیر و تشکر و اهداء هدیه را به جا بیاورند که به دلیل رعایت مسائل بهداشتی این برنامه به تعویق افتاد.