رئیس سازمان فضای مجازی بسیج گفت: آذری جهرمی به جای اینکه کمپین حمایت از کتاب راه بیندازد چرا مطالبات حضرت آقا را زمین گذاشته است؛ شبکه ملی اطلاعات مطالبه صریح رهبری است.

 مسلم معین امشب در مراسم اختتامیه نخستین رویداد فعالان فضای مجازی بسیج خراسان رضوی اظهار کرد: واکنش‌های اجتماعی داخلی و خارجی را نسبت به این رویداد دیدم که نشان از عمق اثرگذاری این رویدادها است.

وی با بیان اینکه هنوز در کشور از ظرفیت ۵ درصدی بسیج استفاده شده است،افزود: هر برهه و زمانی که تکنولوژی وارد کشورها شده است باید پیوست فرهنگی و مهندسی شده برایش در نظر گرفته شود از همین رو ما باید برای ابزارها پیوست داشته باشیم.

رئیس سازمان فضای مجازی بسیج با تصریح اینکه تعریف غلطی از فضای مجازی اعلام شده است، گفت: ما باید استراتژی دشمن را بشناسیم که چیزی جز براندازی نظام نیست؛ براندازی ممکن است استحاله هویتی هم باشد، راهبرد آن‌ها تغییر ذائقه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.

معین افزود: تلاش دشمن تغییر دادن جایگاه شهید و جلاد و تعریف سناریو کوچک برای ماساژ ذهنی مخاطب است؛ این هدف دو لازمه دارد، یکی سناریو و دیگری بدنه فعال اجتماعی است.

وی تصریح کرد: فتنه ۹۸ فتنه نفوذی‌ها است و از روزی که فعالین فضای مجازی در لایه‌ها حضور پیدا کردند، نیروهای بسیجی در دهان دشمن زده‌اند؛ در بحث چالش زائران عراقی رسانه‌های نفوذی به اقدامات دشمن ضریب دادند ولی شما بسیجیان حب الحسین یجمعنا را گسترش دادید که نشانه جریان سازی از فضای مجازی به فضای حقیقی بود.

رئیس سازمان فضای مجازی بسیج بیان کرد: شبکه ملی اطلاعات و قوانین امنیتی سایبری باید در نظر گرفته شود، در کشورهای دنیا هم فیلترینگ وجود دارد ولی آقایان برای ما رزمایش قطع دو ساعته اینترنت می‌گذارند که آستانه تحمل مردم چقدر است؛ این در حالی است که مردم چند سال است که شما را تحمل می‌کنند.

معین تاکید کرد: آذری جهرمی بجای اینکه کمپین حمایت از کتاب راه بیندازد چرا مطالبات حضرت آقا را زمین گذاشته است؟ شبکه ملی اطلاعات مطالبه صریح رهبری است، در حال حاضر مرزهای مجازی ما دست چه کسی است؟ چند درصد از اطلاعات مجازی ما رمزگذاری شده است؟ چند حادثه ترویستی که جان مردم را به خطر انداخته به خاطر کوتاهی شماست؟

وی با علام اینکه فیلترینگ مورد نظر ما نیست، ادامه داد: در حوزه مطالبه گری پایمان را بر گردن افرادی می‌گذاریم که در حوزه شبکه ملی اطلاعات کم کاری می‌کنند.