آیت الله علما نماینده ی ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه از جانباز قطع النخاعی جنگ تحمیلی عیادت کرد

عیادت حضرت آیت الله علما از جانباز قطع نخاعی کیومرث محمودیان

وی از کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است که در سال ۱۳۷۶ در ماموریتی در منطقه پیراندشت دچار سانحه شد که منجر به قطع نخاع وی گردید