به گزارش کربلائیان و به نقل از خبرگزاری مهر، با توجه به شرایط کرونایی و عدم برگزاری جلسات جزء خوانی در مساجد، جمعی از قاریان کرمانشاهی تصمیم به احیا جلسات جزءخوانی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کوچه و محلات کرمانشاه گرفتند.

به گزارش کربلائیان و به نقل از خبرگزاری مهر، با توجه به شرایط کرونایی و عدم برگزاری جلسات جزء خوانی در مساجد، جمعی از قاریان کرمانشاهی تصمیم به احیا جلسات جزءخوانی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کوچه و محلات کرمانشاه گرفتند.