جمعی از خادمان رضوی با پرچم متبرک آستان امام رضا(ع) در مزار شهدا حضور یافتند تا عطر دل انگیز رضوی در این باغ فردوس کرمانشاه را عطرآگین کند.

خادمان بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی رضا(ع) پرچم متبرک رضوی را بر سرگلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم در کرمانشاه به گردش درآوردند.
مردم و خانواده شهدا از حضور خادمان رضوی استفبال کردند.
خادمان رضوی ضمن حضور در قطعه علما، پرچم متبرک آستان امام رئوف را بر سر مزار آیت الله نجومی بردند.