مردم کرمانشاه بار دیگر با حضور پرشکوه خود در راهپیمایی روز قدس حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

مردم ولایی و مومن کرمانشاه در روز جمعه ۱۰ خرداد ماه با حضور پرشکوه خود حمایت قاطع و همه جانبه ی خود را از مردم مظلوم فلسظین اعلام نموده و ضمن محکومیت اقدانات اخیر استکبار جهانی در خصوص معامله ی قرن،فریاد آزادی قدس شریف را سر دادند.