بسیج برنامه جامع گام دوم انقلاب را به عنوان نقشه راه تدوین و رونمایی کرد.

سازمان بسیج مستضعفین، برنامه جامع گام دوم انقلاب را به عنوان نقشه راه و با عنوان «طرح هندسه کلی بیانیه گام دوم انقلاب» تدوین و رونمایی کرد.

در این مراسم سردار غیب‌پور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مسئولین و معاونتها و اقشار تخصصی بسیج حضور داشتند.

بنا برا این گزارش، این برنامه به همت اقشار و معاونتهای تخصصی بسیج شامل متخصصین و سرآمدان حوزه های مختلف و مورد نیاز کشور به عنوان یک سند راهبردی تهیه شده است.