نشریه اتفاق کرمانشاه به مدیرمسئولی سیدمحمدجعفر امامیان و سردبیری سبحان خسروی، ماهنامه فرهنگی اجتماعی است که توسط فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر می شود.

به گزارش کربلائیان، نشریه اتفاق کرمانشاه به مدیرمسئولی سیدمحمدجعفر امامیان و سردبیری سبحان خسروی، ماهنامه فرهنگی اجتماعی است که توسط فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر می شود.
محمد امین بهرامی، محمد جواد خواجه وند، علی شجاعی راد ، حامد دمیاد ، رضاکریمی، محمد جواد کنجوری و مهدی عزیزی از اعضای تحریریه این شماره هستند.
اتفاق کرمانشاه در دکه های مطبوعاتی و مؤسسات فرهنگی عرضه می شود.
در ضمن نشانی @etefagh_ksh در تلگرام و اینستاگرام و پست الکترونیکیEtefagh.kh@gmail.com جهت ارتباط با خوانندگان و مخاطبین در نظر گرفته شده است.