دکتر محمد خیاط زنجانی به عنوان سرپرست جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه معارفه شد.

با حکم مهدی علی‌اکبرزاده مدیرعامل کانون، محمد خیاط زنجانی به عنوان سرپرست جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه معرفی و از زحمات مهناز فتاحی مدیرکل پیشین تقدیر شد.

محمد خیاط‌ زنجانی با ابراز خرسندی از حضور در مجموعه کانون و بیان اینکه عضوی از جامعه فرهنگی است و با مجموعه کانون بیگانه نیست، اظهار امیدواری کرد برنامه‌ها و اقدام‌های مناسبی برای کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه اجرا شود.

سرپرست جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: به کار گروهی اعتقاد دارم و امیدوارم با این روش، فعالیت‌های کانون را با قوت بیشتری دنبال کنیم.

  • منبع خبر : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/02/18/2707378