" اتفاق کرمانشاه" نشریه فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش کربلائیان، ۴۳ امین شماره از نشریه فرهنگی اجتماعی اتفاق کرمانشاه با مدیر مسئولی سید محمد جعفر امامیان و سردبیری سبحان خسروی منتشر شد.

نشریه فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کرمانشاه در این شماره به موضوعات زیر پرداخته است:

-گزارشی از خدمات فعالان جبهه فرهنگی کرمانشاه در مواجهه با کرونا
تا پای جان؛ برای خدمت به مردم

-گزارش اختصاصی از پشت پرده ویروس کرونا
 ویروس کرونا یا بیوتروریسم آمریکایی؟

– ویروس منحوس

– اختصاصی/ پاسخ به یک شبهه کرونایی

آیا کرونا باعث تضعیف باور های دینی می شود

مصائب‌ و بلاها از نگاه دین

برگی از تاریخچه حضور روحانیت در کرمانشاه.

شکوفایی اقتصادی در گرو توجه به مرز های استان.

حمله بیولوژیکی آمریکا با پیوست رسانه ای به قدرت‌اقتصادی چین

-معرفی و تحلیل کتاب عصر جدید؛
تفسیر تمدنی از بیانیه گام دوم.

 

اعضای هیئت تحریریه نشریه اتفاق کرمانشاه آقایان حامد دمیاد، رضا کریمی، علی شجاع راد، حسین صحرایی، و خانم سارا طهماسبی می باشند.