حجت‌الاسلام عالی به روایتی از رسول خدا (ص) که درسی بزرگ برای مسئولان و مدیران امروز است، اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی استاد حوزه با اشاره به روایتی به نقل از ابن مسعود یکی از صحابی پیامبر اکرم (ص) گفت: ابن مسعود می‌گوید روزی مرد عرب‌زبانی نزد پیامبر اکرم (ص) آمد اما وقتی می‌خواست با ایشان صحبت کند، ابهت پیامبر (ص) او را گرفت و دچار لُکنت زبان شد.

وی افزود: وقتی آن مرد عرب زبان چنین شد، پیامبر اکرم (ص) فوری او را در آغوش گرفت و فرمود: راحت باشد برادرم، من که پادشاه نیستم، من یک بنده هستم، بنده‌ای هستم که همچون دیگران مادرش غذایی درست می‌کرد و می‌خورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عالی تصریح کرد: آن مدیر و مسئولی که دوست دارد وقتی کارمندش به او رجوع می‌کند، لُکنت بگیرد، آن مدیری که دوست دارد ابهتش مردم را بگیرد و جرأت نکنند در مقابلش سخن بگویند، فرسنگ‌ها از پیامبر اکرم (ص) دور است.

این استاد حوزه یادآور شد: روزی سلمان فارسی به پای پیغمبر اکرم (ص) افتاد و فوری پیامبر او را بلند کرد و فرمود: داری چکار می‌کنی؟ کاری که برخی مردم با سلاطین می‌کنند با من مکن، چراکه من فقط بنده‌ای از بندگان خدا هستم «آکل کما یأکل العبد، وأجلس کما یجلس العبد، فإنما أنا عبد».