دانشمند کرمانشاهی جنگ امروز دنیا را یک جنگ علمی می‌داند و معتقد است خودکفایی علمی قدرت‌آفرین است.

پروفسور مسعود رحیمی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص راهکارهای عملی شدن توصیه های رهبری در حوزه های علمی اظهار داشت: در حوزه های علمی خودکفایی بهترین راهکاری است که می توان به آن پرداخت.

این دانشمند کرمانشاهی افزود: ما باید از نظر علمی آنقدر غنی باشیم که مسائلی چون تحریم و فروش نفت به مسائل دست دوم ما تبدیل شود.

وی بر خودکفایی در تمام حوزه های علمی تاکید کرد و ادامه داد: برای مثال در صنعت نفت که صنعت مادر ما است اگر به خودکفایی برسیم دیگر شرکت‌هایی چون توتال برای ما معنی ندارد؛ همچنین در صنعت خودروسازی و علوم مربوط به این حوزه به حدی از خودکفایی برسیم و نیاز خودمان را بتوانیم تامین کنیم دیگر شرکت پژو برای ما معنی ندارد.

خودکفایی در علم باعث می شود که دیگر نگران تحریم ها نباشیم

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی بیان داشت: چنانچه ما در حوزه های مختلف علمی به جایگاهی برسیم که بتوانیم در بخش های مختلف خودکفا شویم دیگر نگرانِ تحریم ها نیز نخواهیم بود.

وی تاکید کرد: جنگ کنونی جنگ علمی است تا جنگ تحریم، نفت و مسائلی از این دست.

پروفسور رحیمی با اشاره به بحث دارو و نیازهای دارویی کشور که از خارج تامین می‌شود، گفت: ما اگر از نظر علمی در حوزه تولید دارو به جایی برسیم که بتوانیم نیازهای داخلی خودمان را تامین کنیم نه تنها به دیگران نیاز نخواهیم داشت بلکه ممکن است عده‌ای نیز به ما نیاز داشته باشند.

اگر به جایی برسیم که دیگران به ما نیاز داشته باشند، جرئت تحریم کردن ما را نخواهند داشت

این دانشمند کرمانشاهی تاکید کرد: اگر در حوزه های علمی به حدی برسیم که علاوه بر خودکفایی، منبع تامین نیاز دیگر کشورها نیز باشیم دیگر جرئت تحریم کردن ما را نخواهند داشت.

وی گفت: هرچقدر ما بتوانیم در حوزه‌های علمی پیشرفت کنیم و علوم ما به لحاظ عملی و عملیاتی شدن نه شعاری، غنی شود قطعاً به جای خواهیم رسید که نه تنها بی نیاز از دیگران شویم، بلکه چندین کشور قدرتمند نیز به ما وابسته شوند.

جوانان مستعد و توانمندی برای عملیاتی شدن علوم داریم

عضوهیئت علمی دانشگاه رازی افزود: رسیدن به اهداف فوق نیازمند یک برنامه ریزی مناسب است و اگر این برنامه ریزی صورت گیرد نیرو، توان،علم و جوانان مستعد و خوبی داریم که بتوان این موضوعات را عملی و عملیاتی کرد.

وی تاکید کرد: برای تحقق موارد مذکور مانعی وجود ندارد و تنها نیازمند قدری خودباوری و برنامه ریزی است.

برنامه ریزی ها نباید فقط ارائه آمار باشد

پروفسور رحیمی در پاسخ به اینکه برای تقویت بنیه علمی کشور چه باید کرد؟ گفت: در وهله اول باید به جوانان اعتماد به نفس داد و سپس پول و امکانات مورد نیاز در اختیار آنها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باید به جوانان اعتماد به نفس داد و با آنها طوری رفتار کرد که قبول کنند می‌توانند از عهده این موضوع برآیند و واژه “ما می توانیم” را تحقق بخشند.

این دانشمند کرمانشاهی تاکید و خاطرنشان کرد: برای انجام هر اقدامی به یک برنامه‌ریزی نیاز است اما نباید این برنامه ریزی ها فقط به صورت ارائه آمار باشد.

باید با یک برنامه پخته تری نخبگان را انتخاب کنند

وی تصریح کرد: برای مثال هم اکنون در ارائه آمار نخبگان آنقدر تعداد آنها را بالا برده ایم که نخبه های اصلی در این آمارها گم شده است و زمانی هم که مشخص نباشند، ابراز وجود نخواهند کرد.

پروفسور رحیمی تأکید کرد: ما باید طی یک برنامه مدون و پخته تری نخبگان را انتخاب کنیم چراکه زمانی که تعدد آنها بالا می رود، نخبگان اصلی را گم می‌کنیم.

باید از روال کنونی در آموزش پروش فاصله گرفت

پروفسور رحیمی افزود: یکی از جاهایی که باید بسیار روی آن کار شود آموزش و پرورش بوده چرا که ریشه و زیرساخت است.

وی ادامه داد: باید از این روالی که در سیستم آموزش و پرورش حاکم است قدری فاصله بگیریم و استعدادهای بچه ها را از همان دوران کودکی پیدا کنیم.

این دانشمند کرمانشاهی با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون برخی از بچه های ما اصلا به هیچ چیزی علاقه ندارند، گفت: ما باید از همان دوران کودکی استعدادهای آنها را کشف و آنها را علاقه مند کنیم چرا که این علاقه مندی از همان دوران کودکی تولید می شود.

افراد باید از کودکی با صنعت اُخت شوند

وی افزود: برای مثال بچه های ما از همان دوران کودکی باید با صنعت اُخت شوند و این با دیدن و اطلاعات دادن به آنها ممکن می‌شود.

پرفسور رحیمی ادامه داد: برنامه ریزی در این حوزه از همان دوران کودکی آغاز می‌شود و در دانشگاه ها ادامه می یابد، لذا در دانشگاه‌ نیز باید برنامه ریزیها عملی و عملیاتی باشد و مجموع این اقدامات منجر به همان اعتماد به نفسی می شود که باید برای تقویت بنیه علمی به جوانان داد.

باید به جایی برسیم که قدرتمان در علممان باشد

وی تاکید کرد: تمام اقدامات باید براساس برنامه ریزی و عملیاتی بوده و از آمارهای غیر واقعی و غیرموثر پرهیز شود.

این دانشمند کرمانشاهی در پایان علم را یکی از مولفه های بسیار اثرگذار در اقتدار کشورها دانست و تاکید کرد: ما باید با برنامه ریزی اصولی و موثر به جایی برسیم که قدرتمان در علم مان باشد.