گوشه ای از حضور نیروهای جهادی داوطلب در بیمارستان ها جهت کمک به پرسنل و کادر پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا

در ساعات اولیه حضور بیماران در بیمارستان گلستان و شیوع ویروس کرونا، تیمی از جهادگران به صورت داوطلبانه به یاری پرسنل بیمارستان ها شتافتند و با هماهنگی ریاست بیمارستان گلستان تا پایان در کنار کادر درمانی خواهند ماند. بسیاری از این جهادگران به تازگی از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان بازگشته اند.

نیرو های جهادگر دیگری نیز اعلام آمادگی کرده اند که جهت بهبود وضعیت بیمارستان به کادر درمانی کمک کنند که در صورت نیاز از آن ها نیز استفاده خواهد شد.