به گزارش کربلائیان، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۰۰۰ هزار بسته معیشتی، هر کدام به ارزش ۳۰۰ هزار تومان در بین مددجویان کرمانشاه توسط موسسه خیریه خشت‌های مهربانی و به همت بنیاد علوی انقلاب اسلامی توزیع گردید.

به گزارش کربلائیان، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۰۰۰ هزار بسته معیشتی، هر کدام به ارزش ۳۰۰ هزار تومان در بین مددجویان کرمانشاه توسط موسسه خیریه خشت‌های مهربانی و به همت بنیاد علوی انقلاب اسلامی توزیع گردید.