نمایندگی آستان قدس رضوی استان کرمانشاه به منظور آرامش محصلین و خانواده های سیل زده شهرک کرناچی سرویس ایاب و ذهاب مدارس دانش آموزان مستقر در ورزشگاه کارگران را تامین کرد.

با توجه به شرایط پیش روی و زمانبر بودن استقرار مجدد خانواده در منازلشان، بررسی های میدانی و همچنین دوری مسیر محل اسکان تا مدارس دانش آموزان دفتر نمایندگی آستان قدس استان کرمانشاه برآن شد تا سرویس رفت و برگشت مدارس برای محصلین اسکان داده شده در ورزشگاه کارگران را تامین نماید.