محفل کتابدانان با موضوع کتاب‌شناسی طب سنتی با حضور عطاءالله سلیمانی پژوهشگر طب سنتی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کربلائیان، محفل کتابدانان با موضوع کتاب‌شناسی طب سنتی با حضور عطاءالله سلیمانی پژوهشگر طب سنتی برگزار شد.
در این نشست سلیمانی گفت: گرچه ریشه طب سنتی از بقراط و جالینوس در یونان شروع شد ولی کتابهای رازی و بوعلی‌سینا و دیگران نشان میدهد مسلمانان محتوای آن را چند برابر کرده اند و نسبت به بعضی مسائل طب یونانی نقد و تشکیک وارد کرده اند.
وی پس از معرفی کتاب‌های مرجع طب سنتی مانند الحاوی و قانون گفت: این آثار بیشتر برای پژوهشگران مناسب است ولی برای عموم علاقمندان کتاب‌های اشتاد محمد عبادیانی و مصطفوی قابل استفاده هستند.
سلیمانی گفت طب سنتی مزاج محور و مبتنی بر مشاهده است و طبیب به صورت بالینی تشخیص بیماری می‌دهد اما طب جدید بیش از حد بر تشخیص پاراکلینیکی وابسته شده است. بر این اساس طب سنتی با بعضی از مشهورات موجود در طب جدید اختلاف نظر دارد.

تهیه و تنظیم خبر: دکتر رضا کریمی