عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: بیانیه رهبر انقلاب توطئه دشمن برای القای ناامیدی را خنثی کرد.

 سیدقاسم جاسمی در گفتگو با خبرنگار ما در مورد بیانیه اخیر رهبر انقلاب اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در شرایط کنونی که دشمنان نظام و اسلام به دنبال ناامید کردن مردم از انقلاب و ناکارآمد نشان دادن نظام هستند بسیار حائز اهمیت بوده و هدف دشمنان را برای القای یاس و ناامیدی در جامعه خنثی می کند.

وی با بیان اینکه آینده کشور متعلق به جوانان است، افزود: مخاطب اصلی رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب جوانان هستند که باید با خودسازی و تلاش و کوشش بسیار به قله های پیشرفت رسیده و آینده نظام و کشور را بسازند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معنویت و اخلاق در جوانان یکی از موارد مهم مطروحه در بیانیه گام دوم انقلاب است که نشان از اهمیت دادن معظم له به خودسازی جوانان و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دارد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: جوانان باید با خودسازی از فرهنگ غرب و تسخیر قلوب خود توسط دشمن جلوگیری کرده و دستگاههای مختلف نیز در مبارزه و تقابل با تهاجم فرهنگی دشمن تلاش بیشتری کنند.